Evropska sredstva za odgovoren odnos do pitja alkohola

Ljubljana, 02. oktobra (STA) - Za projekt vzpostavitve interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci (SOPA) bo namenjenih šest milijonov evrov, od tega bo 4,8 milijona evrov prispeval Evropski socialni sklad.

Kot so sporočili s službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori projektu, ta zajema usposabljanje zdravstvenih delavcev iz zdravstvenih domov, zaposlenih v centrih za socialno delo, svetovalcev iz zavoda za zaposlovanje in predstavnikov iz devetih različnih nevladnih organizacij za prepoznavanje in obravnavo tveganih in škodljivih pivcev alkohola.

Ključna ciljna skupina projekta so namreč odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol oz. so izpostavljene negativnim učinkom čezmernega pitja alkohola drugih. To pa predstavlja tveganje tudi za brezposelnost, zato bo sistemski in interdisciplinarni pristop za odkrivanje in obravnavo tovrstne problematike posredno prispeval tudi k zmanjšanju tega dejavnika tveganja, so zapisali v sporočilu za javnost.

K reševanju problematike bodo po njihovih navedbah pomembno prispevale različne vstopne točke, prek katerih bodo uporabniki zajeti v obravnavo. Pri tem želijo obravnavo omogočiti čim širši skupini ljudi (tudi na primer invalidom, brezposelnim idr.) s ciljem njihove večje socialne vključenosti. Poleg tega je projekt celostno naravnan v geografskem smislu, saj se bo izvajal v 18 različnih lokalnih območjih. Kot so navedli, se bodo "z vključitvijo širokega nabora lokalnih deležnikov krepile in večale izvajalske kapacitete ter usposobljenost lokalnih območij".

Nazaj