Integrirana oskrba optimalna za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo

Ljubljana, 09. novembra (STA) - Integrirana oskrba zagotavlja optimalne izide zdravljenja bolnikov s sladkorno boleznijo in bolniku pomaga, da prevzame nadzor nad svojim zdravjem. A so ovire za integrirano oskrbo sistemske in organizacijske narave, zato je sodelovanje med strokovnjaki, institucijami odvisna predvsem od prizadevanj posameznikov, so opozorili na konferenci.

Število bolnikov s sladkorno boleznijo se v razvitih državah vztrajno povečuje. Lani je zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni v Sloveniji prejemalo okoli 108.600 bolnikov, pred desetimi leti pa manj kot 80.000 bolnikov, so opozorili na današnji nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni.

Po besedah vodje urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji Darine Sedlakove lahko velik razmah sladkorne bolezni pripišemo predvsem vse več in pogostejšim dejavnikom tveganja, kot so prekomerna teža in debelost, nezdrav način prehranjevanja, nezadostna telesna dejavnost in slabši socialno-ekonomski položaj, manj pa dejavnikom, na katere ne moremo vplivati, kot je denimo starajoča se družba.

Odkrivanje in zdravljenje sladkorne bolezni bi po njenih besedah moralo biti na voljo na primarni zdravstveni ravni in tesno povezano z intervencijami, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, edukacijo bolnikov za lajšanje samooskrbe, redno presejanje za preprečevanje zapletov in dostop do potrebnih zdravil. Oskrba sladkornega bolnika pa mora biti po njenih besedah sistematična, kontinuirana, zagotavlja pa naj jo multidisciplinaren tim.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved pa je opozorila, da je oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo zahtevna. Pomembno je, da pri obravnavi bolnika sodeluje več strokovnjakov in da so njihove dejavnosti usklajene in povezane. Tako bolnik ne dobi različnih, nasprotujočih si informacij, pomembno je tudi, da so pri zdravstveni oskrbi upoštevane želje bolnikov in njihovih bližnjih.

Kot je dejala, ravno rešitve pri oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo dajejo priložnost oz. povod za iskanje in ustvarjaje sistemskih rešitev pri naslavljanju vseh kroničnih nenalezljivih bolezni.

H koordinirani obravnavi bolnikov s sladkorno boleznijo naj bi pomembno prispevali tudi centri za krepitev zdravja. Do konca leta 2020 je predvidena ustanovitev 25 takšnih novih centrov. Po besedah predsednice koordinativne skupine za izvajanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 Vesne Kerstin Petrič bodo ti centri bolnikom omogočali izobraževanje ter boljše povezovanje med zaposlenimi in z lokalno skupnostjo.

"V naslednjih letih se bomo ukvarjali predvsem s tem, kako zagotoviti izobraževanje vsem bolnikom tam, kjer živijo, in kako zagotoviti, da bomo s spremljanjem kakovosti vsa naša prizadevanja na vseh ravneh še izboljšali," je dejala.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen pa je opozoril, da je razširjenost sladkorne bolezni in dejavnikov življenjskega sloga, ki prispevajo k njenemu nastanku, večja v skupinah z nizkim socialno-ekonomskim položajem. V teh skupinah je tudi več neodkritih bolnikov in zapletov zaradi nezdravljenja. "Tem skupinam prebivalstva se moramo še posebej približati. Le s stalno podporo bomo lahko vplivali na dejavnike, ki so pomembni pri pojavu in razvoju sladkorne bolezni," je dejal.

Nazaj