NIJZ s slovarjem za lažjo komunikacijo migrantov z zdravstvenim osebjem

Ljubljana, 01. februarja (STA) - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo na današnjem dogodku Večjezično zdravstvo in zakaj ga v Sloveniji (še) ni? na ljubljanski filozofski fakulteti predstavil rezultate vseslovenskega usposabljanja zdravstvenih delavcev. S tem bodo zaključili projekt Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem.

S predstavitvijo, ki je namenjena deležnikom v zdravstvu, bodo na NIJZ zaključili projekt izdaje slovarja, v katerem so od julija 2016 do januarja letos sodelovale medicinska, zdravstvena in filozofska fakulteta ljubljanske univerze ter NIJZ in Zdravniška zbornica Slovenije, piše na spletni strani inštituta.

Znotraj projekta so izšli večjezični priročniki za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih, ki so prosto dostopni na spletu. Hkrati pa je bilo organizirano interdisciplinarno strokovno usposabljanje z naslovom Pacient ne govori slovensko! Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji, ki se ga je v različnih slovenskih krajih udeležilo 708 zdravstvenih delavcev.

Na današnjem dogodku bodo predstavili nekatere ključne rezultate projekta, ki se nanašajo na zdravstveno obravnavo tujejezičnih pacientov v Sloveniji, na jezikovne in druge ovire v zdravstvu ter na finančne in strokovne posledice teh ovir.

Obenem pa bodo nakazali načine preseganja jezikovnih ovir, s katerimi bi lahko slovenske zdravstvene ustanove zagotovile bolj kakovostno in tujejezičnim osebam prijaznejšo zdravstveno oskrbo.

Projekt sta sofinancirala Sklad za azil, migracije in vključevanje Evropske unije ter ministrstvo za notranje zadeve.

Nazaj