Na Goriškem vse več programov za pomoč pri premagovanju odvisnosti

Nova Gorica, 08. novembra (STA) - Novogoriška občina vsako leto za različne programe preprečevanja zasvojenosti nameni 40.000 evrov ter tako zagotovi delovanje različnih nevladnih ustanov in društev, ki nudijo pomoč pri preprečevanju odvisnosti različnih oblik. Dosedanjim programom se pridružujejo tudi novi. Tako je od septembra dalje na voljo tudi svetovanje pri motnjah hranjenja.

"V Mestni občini Nova Gorica že več kot deset let potekajo kontinuirane in organizirane aktivnosti na tem področju. Potekajo predavanja in delavnice, namenjene najširši ciljni populaciji, prav tako se izvajajo programi, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, nizkopražni in visokopražni ter reintegracijski program," je sodelovanje novogoriške občine predstavila vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Marinka Saksida.

Saksidova ocenjuje, da so na tem področju na Goriškem uspešni, večkrat so bili že predstavljeni kot primer dobre prakse. Različnim izvajalcem preventivnih in kurativnim dejavnosti letno novogoriška občina razdeli 40.000 evrov, dodatno pa zagotavlja tudi potrebne prostore in sodeluje pri akcijah na tem področju.

Na Goriškem je na voljo veliko programov, s katerimi želijo pomagati pri zdravljenju različnih zasvojenosti. Med zadnjimi je v Novo Gorico prišlo tudi Društvo Svetovalni svet, ki nudi svetovanje na področju motenj prehranjevanja.

V Centru za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, ki deluje v sklopu novogoriškega zdravstvenega doma, je do 1. novembra letos iskalo pomoč 417 zasvojencev, med katerimi je bilo 195 uporabnikov prepovedanih drog in kar 222 zasvojencev z različnimi nekemičnimi odvisnostmi (od iger na srečo do interneta in pametnega telefona).

V centru so nudili pomoč tudi 30 zasvojencem, ki prestajajo zaporne kazni.

Letos so na Policijski postaji na Goriškem obravnavali en primer prekomernega uživanja prepovedanih drog, ki je imel za posledico smrt 26-letnega italijanskega državljana na območju železniške postaje v Novi Gorici.

V lanskem letu so po navedbah tiskovnega predstavnika Policijske uprave (PU) Nova Gorica Deana Božnika obravnavali 137 (110) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, med katerimi je bilo 126 (94) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 11 (16) kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog. Zaznali so še 170 (239) prekrškov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami oziroma za 28,9 odstotka manj kot leta 2015.

Nazaj