Z decembrom začetek sanacije 15 bolnišnic

Ljubljana, 30. novembra (STA) - S 1. decembrom se bo začela sanacija poslovanja 15 bolnišnic. Vlada je po Twitterju tudi sporočila, da je sprejela poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti zavodov ter optimizacijo vodenja in poslovanja v javnih bolnišnicah.

Sanacija poslovanja bo uvedena v 15 bolnišnicah, ki so konec lanskega leta imele akumuliran minus. Vlada je za sanacijo zagotovila 135,6 milijona evrov proračunskih sredstev, s katerimi bodo pokrili 80 odstotkov akumuliranega minusa.

Največjo izgubo iz preteklih let ima Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki mu bo s sanacijo dodeljenih okoli 80 milijonov evrov. Sredstva za sanacijo morajo iti na bančne račune bolnišnic do 29. decembra leta.

Z uvedbo sanacije bodo uprave bolnišnic postale sanacijske uprave. V 15 dneh po začetku sanacije pa mora vlada skladno z zakonom o sanaciji bolnišnic, ki je začel veljati 30. septembra, imenovati sedem članov sanacijskega odbora. Ta bo bdel nad potekom sanacije v omenjenih bolnišnicah.

Zato je vlada danes tudi sprejela projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti zavodov ter optimizacijo vodenja in poslovanja v bolnišnicah, v katerem je opredeljeno tudi plačilo za delo članov sanacijskega odbora. Prav pri višini tega zneska pa se je v preteklih dneh zapletalo.

Ministrstvo za zdravje je namreč predlagalo, da bi bili člani sanacijskega odbora plačani s 25 evri neto na uro. V SD pa so temu nasprotovali, saj se jim zdi ta višina nesorazmerna s predvideno urno postavko za direktorje bolnišnic, ki bodo pripravili sanacijske načrte in jih tudi izvajali. Zanje je predvideno plačilo 12 evrov neto na uro. Nad predlogom niso bili navdušeni niti v DeSUS.

Kakšen kompromis so našli v koaliciji glede tega vprašanja, bo verjetno znano po seji vlade.

Sanacija poslovanja bolnišnic bo sicer trajala štiri leta. Po zakonu morajo bolnišnice pripraviti sanacijski načrt skupaj z akcijskimi načrti. Z začetkom sanacije se bo bolnišnicam naložilo izvajanje sanacijskih ukrepov.

Sanacijski odbor pa bo preverjal, ali so ukrepi in akcijski načrti pripravljeni v skladu s pravili. V zakonu je tudi predvideno, v katerih primerih bo sanacijski odbor lahko ministru za zdravje predlagal razrešitev sanacijske uprave.

Nazaj