Za nadgradnjo preventive zdravja 17 milijonov evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 09. oktobra (STA) - Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila sredstva za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje na primarnem zdravstvenem varstvu. Gre za 17 milijonov evrov evropskih sredstev, ključni del pa predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih.

Gre tako za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v 25 zdravstvenih domovih kot tudi za sofinanciranje prostorskih kapacitet za izvajanje teh dejavnosti. Za izvajanje preventive bo na voljo 11,5 milijona evrov, za vlaganje v prostore pa 5,5 milijona. Od tega bo 80 odstotkov evropskih sredstev.

Z javnimi razpisi, ki jih bo v kratkem objavilo ministrstvo za zdravje, želijo krepiti javnozdravstveno vlogo zdravstvenih domov, implementirati nadgradnjo preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajati preventivne obravnave za ogrožene otroke in mladostnike, izvajati integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni, vključevati ranljive osebe v preventivo in uvajati model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja ter zmanjševat neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Kot so sporočili iz vladne službe za razvoj, bodo nadgradnje preventivnih programov prispevale k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam, s tem pa k boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja prebivalcev 25 lokalnih skupnostih.

Nazaj