Zdrava in dostopna prehrana ostaja eno najresnejših javnozdravstvenih vprašanj

Bled, 14. novembra (STA) - Zdrava, varna, trajnostna in dostopna prehrana je in ostaja eno najresnejših javnozdravstvenih vprašanj v družbi, je ministrstvo za zdravje poudarilo ob mednarodni konferenci ONCA o optimalni prehranski oskrbi za vse, ki poteka na Bledu. Z ukrepi in dejavnostmi ministrstvo pokriva velik del populacije, izpostavlja pa ukrepe v zdravstvenem sektorju.

V medsektorskem Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 ministrstvo za zdravje določa prednostna področja prehrane in telesne dejavnosti za prebivalce Slovenije.

Izpostavlja ukrepe v zdravstvenem sektorju. Ustrezna prehrana v kombinaciji s telesno dejavnostjo glede na raziskave pomembno prispeva k krajšemu in učinkovitejšemu zdravljenju ter tako posredno zmanjša stroške zdravljenja in izboljša kakovost življenja bolnikov, piše na spletni strani ministrstva.

Sedanji akcijski načrt skrbi za ohranjanje zdravja, preprečevanje kroničnih bolezni in debelosti. Posebno pozornost namenja zdravi prehrani dojenčkov, malčkov in nosečnic, odkriva pa tudi nezdravi življenjski slog pri otrocih, mladih in starejših odraslih. V celotni populaciji spodbuja oralno zdravje. Akcijski načrt pa uvaja ustrezno prehrano in telesno dejavnost v zdravljenje.

Nacionalni program in akcijski načrt predvidevata, da bodo dietetiki ali klinični dietologi do leta 2025 redni člani interdisciplinarnih zdravstvenih ekip na vseh ravneh zdravstvenega sistema v Sloveniji.

Zaradi razvijanja znanja o klinični prehrani je potrebno stalno izobraževanje zdravstvenih delavcev. Slovenija je 2008 sprejela priporočila za prehranjevalno zdravljenje bolnikov in starejših odraslih, ki opredeljujejo prehransko in terapevtske ukrepe za posamezne bolezni. Slovensko združenje za klinično prehrano izvaja šolo za klinično prehrano, ki jo sofinancira ministrstvo.

Konferenca ONCA Optimalna prehranska oskrba za vse (Optimal Nutritional Care for All) letos poteka na Bledu. ONCA predstavlja mednarodno pobudo za izmenjavo strokovnih in organizacijskih izkušenj za uveljavitev optimalnih prehranskih strategij na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Dvodnevne konference, ki se bo zaključila danes, so se udeležili strokovnjaki iz 16 evropskih držav.

"Uveljavitev konference bo pri nas pomembno izboljšala kakovost zdravstvene oskrbe, zdravje prehransko ogroženih posameznikov in kroničnih bolnikov ter zmanjšala stroške zdravstvenega varstva," je ocenila generalna direktorica direktorata za javno zdravje Mojca Gobec.

Nazaj