Forum je srebrni sponzor konference Zdravstvo brez meja

Sreda, 24. oktober 2012

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je 25. in 26. oktobra 2012 v Festivalni dvorani na Bledu organiziral mednarodno konferenco »Zdravstvo brez meja«, s katero je želel opozoriti na spremembe evropske direktive (Direktiva 2011/24/EU), ki ureja pravice pacientov pri čezmejnem zdravljenju in omogoča prost pretok pacientov.  Konferenca je prispevala k razumevanju, iskanju ter zagotavljanju najkakovostnejših storitev za paciente, obenem pa omogočila učinkovite in predvsem lažje priprave vseh deležnikov na prihajajoče spremembe. Na konferenci sta v imenu Foruma nastopili generalna sekretarka Barbara Stegel in Milojka Novak in predstavili pomen inovativnih zdravil za družbo in bolnike, ki pričakujejo ustrezno zdravstveno oskrbo znotraj naših meja. Barbara Stegel se je zavzela za tvorno in interdisciplinarno sodelovanje vseh deležnikov. "Skupaj moramo oblikovati finančno vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem, ki bo zagotavljal pravočasen in enakovreden dostop do inovativnih zdravil vsem bolnikom. Nič ne more povečati blaginje družbe bolj, kot njeno dobro zdravje", je poudarila in spomnila, da so zdravi državljani in zdrava družba pogoj za zdravo ekonomijo. Milojka Novak pa je spomnila, da je zdravstveno varstvo ekonomska kategorija, ki bi morala biti razumljena kot priložnost za zdravje in produktivnost državljanov, nove karierne poti, rast in razvoj. Za vsako državo je izziv zagotoviti dober in konkurenčen zdravstveni sistem, ki odgovarja na potrebe domačih in tujih bolnikov. Pri tem je ključen dostop do inovativnih zdravil in sodobnih oblik zdravljenja.