4. strateška konferenca Vrednost inovacij

Četrtek, 15. oktober 2015

4. strateška konferenca Vrednost inovacij

Za slovenski zdravstveni sistem je najpomembneje, da bolnikom omogoča dostop do najnovejših terapij in oblik zdravljenja, saj te podaljšujejo življenjsko dobo, zmanjšujejo uporabo drugih zdravstvenih storitev, še posebej v bolnišnicah in domovih za ostarele, ter zvišujejo kakovost življenja in zmožnost za delo.

Kako sprejemati odločitve o kakovostni in varni zdravstveni obravnavi? Zakaj naj odločanje temelji na dokazih in izidih zdravljenja? Kako so v evropskem prostoru urejeni sistemi zbiranja podatkov, ki so osnova za tako odločanje? In kako tako odločanje pripomore k zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva?

Odgovore vam bodo ponudili priznani domači in tuji strokovnjaki na 4. strateški konferenci, ki bo potekala 15. oktobra 2015 v Grand hotelu Union v Ljubljani.

Predavanja

doc. dr. Petra Došenović Bonča, predavateljica Ekonomske fakultete v Ljubljani in moderatorka dogodka – Uvodna predstavitev dejstev na glavno temo konference

Dorjan Marušič, dr. med., član strokovnega sveta o učinkovitih oblikah vlaganja v zdravje pri Generalnem direktoratu za zdravje in varstvo potrošnikov v Bruslju – Zakaj je spremljanje izidov zdravljenja pomemben gradnik nadaljnjega odločanja v zdravstvu?

prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana – Slovenski primer dobre prakse

dr. Tamara Poljičanin, dr. med., predstavnica hrvaškega Inštituta za javno zdravje – Uporabnost zbiranja podatkov v CroDiab registru za vzdržno odločanje o diabetesu v zdravstvu

 

Fotogalerija

 

Prijava | Vsebina | Govorniki